VMware VCP-DC & VCP-NV

41594.jpg

אוניברסיטת בר-אילן

קורס אונליין

6/5/2020

שני וחמישי 17:30-21:30

משך הלימודים:  

VMware

בהדרכת:

קהל יעד: 

אנשי IT, אינטגרטורים,אנשי וירטואליזציה ללא הסמכות או כל מי שעולם הוירטואליזציה או התקשרת בתחום הוירטואליזציה מעניינים אותו

על הקורס:

הקורס נועד להכשיר מקצועני IT להכרות עם עולמות הוירטואליציה של חברת VMware ולמעבר שתי הבחינות הבינלאומיות של היצרן.

במהלך הקורס הסדודנט יתחבר לחוות שרתים חצונית ויגדיר סביבות וירטואליות מבוססות VMware vSphere 6.7. בנוסף, יתקין ויגדיר VMware NSX 6.4 ויכיר את הפתרונות מתחום ה Software defined network.

הקורס מספק תרגול רב והסבר מעמיק על הנעשה בשטח.
ניתן להרשם למודול אחד או לשניהם ,כאשר רק תלמיד שנרשם לקורס הרשמי מאושר לגשת לבחינות הבינ"ל של היצרן.

מטרת הקורס:

הכרות מעמיקה של עולמות הוירטואליזציה מבית VMware ומעבר שתי בחינות בינ"ל

100

שעות אקדמיות:

0

דמי רישום:

עלות הקורס כולל מע"מ:

9,800

 

תעודת השתתפות של VMware

תעודה: