סיליבוס להורדה

Forcepoint Email Security Administrator

41594.jpg

אוניברסיטת בר-אילן

רמת גן

4/7/2021

04-05/7/21 בין השעות 16:00 – 09:00

משך הלימודים:  

קוסטה מריאן

בהדרכת:

קהל יעד: 

אנשי IT ואבטחת מידע המגדירים ומנהלים את המוצר או לקוחות שרכשו את המוצר ומתכוונים לעשות בו שימוש בקרוב

על הקורס:

הקורס מועבר ע"י מרכז ההדרכה המורשה היחידי בישראל של Forcepoint.

הקורס מכשיר להתקנה,תחזוקה וניהול של מוצר ה Email Filtering של Forcepoint ועוזר בסנון דואר אלקטרוני לפי מדיניות אבטחת המידע של החברה.
הסטודנט יתחבר לסביבה וירטואלית שלמה ויתנסה בעבודה שוטפת עם המוצר ובהתאם לתרחישים הקיימים בשטח.
בסופו של הקורס הסטודנט יגש למבחן ההסמכה של היצרן.

רק סטודנט שלומד בקורס מקורי של Forcepoint ונרשם במערכת של Forcepoint, רשאי לגשת לבחינה הבינ"ל של היצרן.

מטרת הקורס:

הכרות עם טכנולוגיות סנון התוכן של Forcepoint והתנסות בסביבות מעבדה המדמה מצבי שטח. כמו כן מעבר הבחינה הבינלאומית של היצרן להסמכת Forcepoint Email Security Administrator

16

שעות אקדמיות:

0

דמי רישום:

עלות הקורס כולל מע"מ:

4,212

 
סיליבוס להורדה

תעודת השתתפות של Business-Class.לעוברים את הבחינה הבינלאומית תוענק תעודה של היצרן. מחיר הבחינה הראשונה כלול במחיר הקורס.

תעודה: