1.jpg
2.jpg

האקתון ראשון מסוגו בישראל בשיתוף השב"כ
והמרכז למקצועות ההייטק והסייבר באוניברסיטת בר-אילן:

האם תצליחו להציל את האוניברסיטה מפושע הסייבר שפרץ אליה?

22-23.02.21 

אישור הגעה סופי להשתתפות בהאקתון

תודה, אישור ההשתפות התקבל