1.jpg
2.jpg

האקתון ראשון מסוגו בישראל בשיתוף השב"כ
והמרכז למקצועות ההייטק והסייבר באוניברסיטת בר-אילן:

האם תצליחו להציל את האוניברסיטה מפושע הסייבר שפרץ אליה?

22-23.02.21 

050-6560666

אישור הגעה סופי להשתתפות בהאקתון

ערן שחם

050-656-0666